Effektivitet på operasjonssalen

Reduser kostnadene og reduser risiko i operasjonssalen


Effektivitet på operasjonssalen

Det kirurgiske miljøet får tildelt 50% av det totale driftsbudsjettet1, genererer 42% av inntektene2, og forskriftene blir stadig strengere. Det er svært viktig å ha en veldrevet, trygg og effektiv prosess, fra beskyttelse av pasientene til klargjøring av instrumenter og elektronisk dokumentasjon av prosedyrer. Uansett hvor du er i prosessen.

BD kan hjelpe.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte