Overvåking og analyse.

Utnytt dine utstyrs- og HIT-investeringer for å levere informasjon når og hvor det trengs


Overvåking og analyse

Det forekommer fortsatt mangel på informasjon, selv om sykehus har gjort store investeringer i informasjonsteknologi for helsesektoren (HIT) samt medisinsk utstyr. Dette kan gi økt risiko og redusert driftseffektivitet. BD har en unik mulighet til å hjelpe sykehus med å minimere risiko og nyttiggjøre seg investeringer i HIT og utstyr for å gi klinisk personell den informasjonen de trenger der og da.

Vi formidler riktig informasjon på rett sted til rett tid på to forskjellige måter:

Integrerte analyseløsninger  

Med BD-analyser får du rask tilgang til lagret data, noe som gjør at du kan utføre tiltak og overvåke ytelsen over tid.
Lær mer

Tjeneste for infusjonsanalyse  

BD gir et klart perspektiv på Alaris™-systemdata og Guardrails™-programvarevarsler for kontinuerlig å kunne evaluere praksis innen pasientsikkerhet, overvåke overholdelse av sykehusets retningslinjer og understøtte tiltak for samsvar og akkreditering.
Lær mer

Medikamentanalyse for Pyxis MedStation™-systemet  

BD utnytter dine Pyxis™-medikamentutleveringsdata for å identifisere potensielle avvik, optimalisere lagerbeholdning og understøtte tiltak for forskriftsmessig samsvar og akkreditering.
Lær mer

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte