Medikamenthåndtering

Bidra til å ivareta medikamentrelatert pasientsikkerhet på alle behandlingstrinn


Medikamenthåndtering

Begrensning av kostnader, forbedring av behandlingskoordinasjon og forbedring av kvaliteten på prosessen for medikamentbruk er en nødvendighet i industrien. BD kan hjelpe sykehus med å takle disse situasjonene med vår markedsledende Alaris™-infusjon, automatiske Rowa™-løsninger og Pyxis™-medikamentteknologier.

Denne produktporteføljen,kombinert med vår unike evne til å integrere data fra våre enheter og programvare, gjør at vi er ett av få selskaper som kan bidra til å beskytte medikamenttyper på alle behandlingstrinn og gi helsepersonell den informasjonen de trenger for å beskytte pasientene og bedre håndtere daglige rutiner.

Her følger noen eksempler på hvordan vi bidrar til å transformere medikamenthåndteringen:

Infusjon  

BD tilbyr infusjon- og intravenøse terapisystemer: løsninger som inkluderer pumper, programvare, interoperabilitet, infusjonssett og tilbehør.
Lær mer

Medikamentteknologier  

BD-teknologier kombinerer anerkjent teknologi med viktig informasjon for å forhindre feilmedisinering, frigjøre tid slik at klinikerne kan fokusere på pasientbehandling, øke forutsigbarheten for medikamentenes tilgjengelighet og redusere ineffektivitet i prosessen med medikamentbruk - fra apoteket til pasientsengen.
Lær mer

Integrerte analyseløsninger  

Med BD-analyser får du rask tilgang til lagret data, noe som gjør at du kan utføre tiltak og overvåke ytelsen over tid.
Lær mer

Forsyningsteknologier  

På sykehuset gir Pyxis™-forsyningsteknologier målbar avkastning (ROI) gjennom forbedrede kasuskostnader, effektive arbeidsrutiner, forskriftsmessig samsvar og forbedret betalingsregistrering der dette gjelder.
Lær mer

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Visualiser dataene

Visualiser dataene

Risikoen for medisinke feil på et sykehus med 300 sengeplasser

Mer informasjon