Infeksjonsforebygging

Satsning på forebygging av sykehusinfeksjoner


Infeksjonsforebygging

BD har som mål å forebygge sykehusinfeksjoner over hele verden. Med en systematisk tilnærming til infeksjonskontroll kan vi hjelpe deg med å øke pasientsikkerheten og publikums tillit samtidig som behandlingskostnadene reduseres. Ved å kombinere klinisk dokumenterte produkter med aktiv overvåking og utdanning kan vi hjelpe klinikere med å identifisere, håndtere og målbart redusere risikoen for infeksjon.

Se hvordan BD gjennomgående sørger for mer effektiv infeksjonsforebygging:

Kateterrelaterte blodstrømsinfeksjoner  

Samarbeider med institusjonen om implementering av mer robuste tiltak for infeksjonsforebygging.
Lær mer

Kirurgiske infeksjoner  

Bidrar til å beskytte mot risikoen for infeksjon i en rekke mindre og større medisinske prosedyrer.
Lær mer

Ventilatorrelatert lungebetennelse  

Tilbyr en rekke lungebeskyttende ventilasjonsstrategier, slik at antallet ventilatorfrie dager kan økes.
Lær mer

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Visualiser dataene

Visualiser dataene

Økonomisk effekt av infeksjon for et gjennomsnittlig sykehus

Les mer