Våre løsninger

Hos BD er vi opptatt av å forbedre sikkerheten og redusere kostnadene i helsetjenesten for kommende generasjoner.

Vi er svært engasjert i helsetjeneste og å hjelpe dem som tilbyr slike tjenester, fra sykehusapoteket til avdelingsnivå, fra operasjonssal til pasientens seng. Våre produkter og tjenester vil bidra til å forbedre medikament- og forsyningsadministrasjon, redusere kostnader innen pasientbehandling, hjelpe klinikere redusere risikoen for infeksjoner, forbedre pleien for ventilatorpasienter og gjøre de uendelige datamengdene som genereres innen helsetjenesten, om til konkret informasjon.

Infeksjonsforebygging

Medikamenthåndtering

Respirasjonsbehandling

Overvåking og analyse.

Effektivitet på operasjonssalen