Forsyningsteknologier

BD leverer løsningene og innsikten som er nødvendig for å håndtere forsyningene på sykehuset og i sykehusgrupper. Våre anerkjente Pyxis™-forsyningsteknologier gir et målbart utbytte på investeringen samtidig som den strømlinjeformer arbeidsrutiner, forbedrer kasuskostnader, forenkler samsvarskrav, forbedrer dataanalyse og øker betalingsregistreringen der dette gjelder.

Finn ut mer om hvordan Pyxis™-teknologier kan hjelpe sykehuset ditt:

Pyxis™ CathRack-system

Pyxis™ CathRack-systemet fra BD håndterer forsyningene som brukes ved hjertekateterisering og laboratorier for intervensjonsradiologi, slik som pacemakere, implanterbare defibrillatorer (ICD), stenter, karimplantater, katetre og guider.

Pyxis™ JITrBUD-system

The Pyxis™ JITrBUD-enheten fra BD kobles direkte til eksisterende lagringssystemer og grensesnitt med MMIS-systemer for å dokumentere utleverte forsyninger elektronisk.

Pyxis™ ParAssist-system

Pyxis™ ParAssist håndholdt enhet fra BD samler inn lagerbeholdningsdata ved eksterne eller åpne lagerbeholdningslokasjoner, og integrerer disse med Pyxis™ SupplyCenter-systemet for lagerstyring og datahåndtering eller andre Pyxis{Reg}-teknologier.

Pyxis™ Remote Manager

Bidrar til å øke pasientsikkerheten ved å redusere risikoen for bivirkninger fra administrering av medikamenter eller implantasjon av vev som har vært utsatt for feil temperatur.

Pyxis™ StockStation™-system

Pyxis™ StockStation™-systemet fra BD adresserer utfordringene knyttet til utgifter og plassbegrensninger for lagerrom, varehus og kliniske områder.

Pyxis™ SupplyCenter-server

The Pyxis™ SupplyCente-serveren fra BD samler inn data fra Pyxis™-systemer for håndtering av forsyninger på institusjonen din.

Pyxis SupplyStation™-system

Pyxis SupplyStation™-systemet fra BD gir enkel tilgang til nødvendige forsyninger på avdelingsnivå og ellers ved pleieinstitusjonen.

Be om mer informasjon

Kontakt en salgsrepresentant

Brukerstøtte

Produktstøtte

Spar penger, forbedre arbeidsrutiner

Oppdag hvordan Pyxis-teknologier kan redusere forsyningskostnader og øke antall pasientbehandlinger. 

Ressursbibliotek for forsyningshåndtering

Ressursbibliotek for forsyningshåndtering

Det brede spekteret av ressurser kan hjelpe deg å forstå, bruke og dra størst mulig fordel av produktene våre.

Vis hele biblioteket