Søk i alle Forsyningsadministrasjon produkter


international/our-products/medication-supply-management/pyxis-supplystation-system_2R_PS_1209_0039-02.png

Pyxis SupplyStation™-system

Pyxis SupplyStation™-systemet fra BD gir enkel tilgang til nødvendige forsyninger på avdelingsnivå og ellers ved pleieinstitusjonen.

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-cathrack_3R_SU_0609_0001.png

Pyxis™ CathRack-system

Pyxis™ CathRack-systemet fra BD håndterer forsyningene som brukes ved hjertekateterisering og laboratorier for intervensjonsradiologi,...

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-jitrbud-system_2R_PS_1209_0044.png

Pyxis™ JITrBUD-system

The Pyxis™ JITrBUD-enheten fra BD kobles direkte til eksisterende lagringssystemer og grensesnitt med MMIS-systemer for å dokumentere...

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-parassist-system_2R_PS_0415-0002.png

Pyxis™ ParAssist-system

Pyxis™ ParAssist håndholdt enhet fra BD samler inn lagerbeholdningsdata ved eksterne eller åpne lagerbeholdningslokasjoner, og...

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-remote-manager_1R_PS_1209_0051.png

Pyxis™ Remote Manager

Bidrar til å øke pasientsikkerheten ved å redusere risikoen for bivirkninger fra administrering av medikamenter eller implantasjon av...

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-stockstation-system_1R_PS_1209_0054.png

Pyxis™ StockStation™-system

Pyxis™ StockStation™-systemet fra BD adresserer utfordringene knyttet til utgifter og plassbegrensninger for lagerrom, varehus og...

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-supplycenter-server_1R_DI_0609_0096.png

Pyxis™ SupplyCenter-server

The Pyxis™ SupplyCente-serveren fra BD samler inn data fra Pyxis™-systemer for håndtering av forsyninger på institusjonen din.