Ventilasjon

BD har en lang historie med innovasjon og fremgang innen respirasjonsbehandling bak seg. Med over 50 år med banebrytende teknologi fra våre varemerker, Bird™, Bear™, SensorMedics™ og VIASYS™ Healthcare bak seg, har BD en bredde og spesialkunnskaper om ventilasjon som få andre i bransjen kan vise til.

Vi tilbyr og utruster klinikeren med en produktportefølje som bidrar til å gi bedre pasientresultater gjennom hele behandlingskjeden.

Ventilasjonsløsninger for voksne/pediatriske pasienter

Ventilatorene våre for voksne og barn kan brukes til personer i alle aldre, uansett vekt. Du finner analyser og rapporter på ventilatorbehandlingens Knowledge Portal.

Neonatale ventilasjonsløsninger

Neonatalventilatorene våre gir skånsom respirasjonsstøtte til neonatale. De griper også inn og behandler respirasjonssvikt.

Post-akutt-ventilasjonsløsninger

Post-akutt-ventilatorene våre leverer ventilasjonsverktøy med høy ytelse gjennom hele behandlingskjeden, med funksjoner som kan tilpasses for støtte av høy kvalitet.

Bærbare ventilasjonsløsninger

De bærbare ventilatorene våre flytter seg fritt med pasienten samtidig som den leverer kritisk ventilasjon, i komplekse miljøer.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Ressursbibliotek for respirasjonsbehandling

Ressursbibliotek for respirasjonsbehandling

Du kan lære beste praksis med de ulike kliniske ressursene våre om sentrale emner i dagens helsevesen, samt få innsikt og ta i bruk innovative løsninger.

Brosjyre

Kasusstudier

Klinisk opplæring

Vis hele biblioteket