Vyntus™ SPIRO – USB-spirometer for PC

Vyntus SPIRO gjør alle PC-er om til et presisjonsspirometer

Du kan stole på det allsidige JAEGER™ Vyntus™ SPIRO-spirometeret for PC, som kan kobles direkte til datamaskinens USB-port for å dra nytte av den nye arbeidsflyten og den kvalitetsdrevne SentrySuite™-programvaren, eller bruk den sammen med den velprøvde JLAB-programvaren.

Kjernen av systemet, JAEGER flow- og volumtransduser

Den pålitelige, anerkjente og nøyaktige pneumotachen fra JAEGER har blitt valgt som det foretrukne måleutstyret i hundrevis av publikasjoner. Den utmerkede dynamiske rekkevidden gir mulighet for å teste et bredt utvalg av befolkningen, fra små barn til idrettsutøvere. Tusenvis av PFT-laboratorier er til daglig avhengig av dens høye ytelse.

Pneumotachen, som er enkelt å demontere, kompletterer det validerte MicroGard™ II-bakterie-/virusfilteret for en omfattende hygienekonsept.

Bruk Vyntus SPIRO til alle typer viktig spirometritesting:

 • Flow/volum-sløyfe (FVC)
 • Langsom vitalkapasitet (SVC)
 • Maksimum forsettlig ventilasjon (MVV)
 • Testing før og etter medisinering eller behandlingskontroll
 • Testprogram for bronkietesting
 • Test i et bredt utvalg av miljøer og forhold med stasjonære og bærbare modaliteter.
 • Start testen uten forsinkelser, ingen oppvarmingstid nødvendig.
 • Fokuser pasientenes oppmerksomhet med et utvalg av 10 animerte insentiver.
 • Tilpass rapportene med et rapportverktøy.
 • Følg pasientenes sykdomsforløp med trendfunksjonalitet for alle parametere.
 • Velg referansesett fra et bredt utvalg av forfattere.
 • Tilpass ytterligere med redigerbare referansemoduler og beregninger.
 • Få et forsprang med automatisk tolkningshjelp.
 • Utveksle data med standardiserte behandlingssystemer for pasientdata: GDT, CIS og HIS.
 • Øk brukereffektiviteten og pasientsamsvaret med tekstverktøy og animert verktøy som gir verdifull praktisk veiledning.
 • Optimaliser utdata fra laboratoriet med kvalitetskontroll basert på ATS-/ERS-retningslinjer, under eller etter målinger, inkludert fargekodede repeterbarhetsdiagrammer.
 • Tilpass resultatene i henhold til behovene dine med et utvalg av numeriske og grafiske standardresultater: Z-resultat, standard avvik.
 • Dra nytte av Quanjer GLI-2012-referanseligningene som er tilgjengelige som en standardfunksjon.
 • Bruk standardiserte sykdomsklassifiseringer for å underbygge kliniske funn.
 • Det er ikke behov for gjetting når det gjelder rapportdata med funksjonen for automatisk rapportering, som automatisk velger den relevante rapporten for den utførte testprosedyren.
 • Forbedre kapasiteten med granskingsprogrammet som inneholder alle verktøyene for å fullføre testprosedyren på en effektiv måte, hurtigfiltre for å sortere besøk effektivt, forhåndsdefinerte tekstmakroer og -maler, direkte snarveier til måleprogrammet og visning med delt skjerm av rapport- og tolkningsverktøy.
 • Velg blant et bredt utvalg av språk for å fylle dine lokale krav best.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte