Kritisk og akutt pleie

Håndter pasienter med forsiktighet når det er kritisk

Våre løsninger for kritisk og akutt pleie er spesielt utformet for pasientomsorg og -sikkerhet. Med EKG-kabler, avledningskabler, elektroder, og papir  bidrar vårt store utvalg til å forbedre pasientomsorgen i høyrisikosituasjoner.

Invasivt blodtrykk

Våre enkle og doble kabler for invasivt blodtrykk er unikt konstruert for GE Healthcare-utstyr.

Minuttvolum

Vi tilbyr minuttvolumutstyr som er utviklet og testet spesielt for GE Healthcare-utstyr.

Trykkinfusorposer

Vi designer pålitelige overtrykksmansjetter av høy kvalitet, tilgjengelige i tre størrelser for ulike kliniske bruksområder.

Prøvetakere for arterieblodgass

Våre prøvetakere for arterieblodgass er dedikert til å bidra til pålitelig blodprøvetaking av høy kvalitet.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Ressursbibliotek for pasientovervåkning

Ressursbibliotek for pasientovervåkning

Det brede spekteret av ressurser kan hjelpe deg å forstå, bruke og dra størst mulig fordel av produktene våre.

Vis hele biblioteket