Hjertebehandling

Leverer EKG-ekspertise

En intelligent forbindelse til pasienten i hjerteovervåking og -diagnostikk.

EKG-utstyr

Vår omfattende portefølje av EKG-kabler, avledningskabler, elektroder og papir er utformet og godkjent for GE Healthcare-utstyr.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Ressursbibliotek for pasientovervåkning

Ressursbibliotek for pasientovervåkning

Det brede spekteret av ressurser kan hjelpe deg å forstå, bruke og dra størst mulig fordel av produktene våre.

Vis hele biblioteket