Medikamentteknologier

BD-teknologier bidrar til å gjøre arbeidsrutinen mer effektiv, redusere kostnader og forhindre medisineringsfeil på alle behandlingstrinn på sykehuset og i sykehusgruppen. Fra automatisk lagerhåndtering og sikring av lagerbeholdning til effektiv sporing av medikamenter og korrekt disponering - vi leverer løsningene som kan bidra til å holde medikamentene i bevegelse, holde klinikerne fokusert på sine oppgaver og gi sikrere medikamenthåndtering.

Pyxis MedStation™-system

Automatisk utleveringskabinett som støtter prosessen for desentralisert medikamenthåndtering gjennom ekstra forholdsregler for medikamenter som ofte har risiko for avvik.

Pyxis™ SMART Remote Manager

Gjør arbeidsrutiner mer effektive ved å strømlinjeforme temperatursensitiv medikamentdistribusjon og overvåke temperaturkontrollerte medikamenter.

Pyxis™ Remote Manager

Bidrar til å øke pasientsikkerheten ved å redusere risikoen for bivirkninger fra administrering av medikamenter eller implantasjon av vev som har vært utsatt for feil temperatur.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Ressursbibliotek for medikament- håndtering

Ressursbibliotek for medikament- håndtering

Det brede spekteret av ressurser kan hjelpe deg å forstå, bruke og dra størst mulig fordel av produktene våre.

Vis hele biblioteket