Medikamentteknologier

BD-teknologier bidrar til å gjøre arbeidsrutinen mer effektiv, redusere kostnader og forhindre medisineringsfeil på alle behandlingstrinn på sykehuset og i sykehusgruppen. Fra automatisk lagerhåndtering og sikring av lagerbeholdning til effektiv sporing av medikamenter og korrekt disponering - vi leverer løsningene som kan bidra til å holde medikamentene i bevegelse, holde klinikerne fokusert på sine oppgaver og gi sikrere medikamenthåndtering.

Pyxis MedStation™-system

Automatisk utleveringskabinett som støtter prosessen for desentralisert medikamenthåndtering gjennom ekstra forholdsregler for medikamenter som ofte har risiko for avvik.

Pyxis™ SMART Remote Manager

Gjør arbeidsrutiner mer effektive ved å strømlinjeforme temperatursensitiv medikamentdistribusjon og overvåke temperaturkontrollerte medikamenter.

Pyxis™ Remote Manager

Bidrar til å øke pasientsikkerheten ved å redusere risikoen for bivirkninger fra administrering av medikamenter eller implantasjon av vev som har vært utsatt for feil temperatur.

Be om mer informasjon

Kontakt en salgsrepresentant

Brukerstøtte

Produktstøtte

Ressursbibliotek for medikament- håndtering

Ressursbibliotek for medikament- håndtering

Det brede spekteret av ressurser kan hjelpe deg å forstå, bruke og dra størst mulig fordel av produktene våre.

Vis hele biblioteket