Søk i alle Medikamenthåndtering produkter


international/our-products/medication-supply-management/pyxis-medstation-system_1R_DI_1011-0006.png

Pyxis MedStation™-system

Automatisk utleveringskabinett som støtter prosessen for desentralisert medikamenthåndtering gjennom ekstra forholdsregler for...

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-parx-system_1R_DI_0610_0001.png

Pyxis PARx™-system

Tilbyr en "closed loop"-prosess for medikamentpåfylling for å identifisere trender, forsterke standardisert praksis og redusere...

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-remote-manager_1R_PS_1209_0051.png

Pyxis™ Remote Manager

Bidrar til å øke pasientsikkerheten ved å redusere risikoen for bivirkninger fra administrering av medikamenter eller implantasjon av...

international/our-products/medication-supply-management/pyxis-smart-remote-manager_1R_DI_4012-0001.png

Pyxis™ SMART Remote Manager

Gjør arbeidsrutiner mer effektive ved å strømlinjeforme temperatursensitiv medikamentdistribusjon og overvåke temperaturkontrollerte...