Medikamenthåndtering

Med tusenvis av medikamenter som finner veien gjennom sykehuset ditt og til pasientene hver dag, er prosessen med medikamenthåndtering kompleks, og medisineringsfeil og ineffektivitet er dessverre uunngåelig.

BD er dedikert til å bryte den uheldige sirkelen av medisineringsfeil og forenkle medikamenthåndtering slik at sikkerhet og praksis kombineres på en målbar måte. Med anerkjente teknologier som omfatter automatisk medikamentlagring, medikamentutlevering og kontroll på bruksstedet, kan vi bidra til å senke kostnader, forbedre pasientsikkerhet i hele behandlingskjeden og bedre hjelpe klinikere med å gi pasientene riktig behandling til rett tid.

Medikamentteknologier

BD-teknologier kombinerer anerkjent teknologi med viktig informasjon for å forhindre feilmedisinering, frigjøre tid slik at klinikerne kan fokusere på pasientbehandling, øke forutsigbarheten for medikamentenes tilgjengelighet og redusere ineffektivitet i prosessen med medikamentbruk - fra apoteket til pasientsengen.

Apotekteknologier

BDs Rowa™-teknologier strømlinjeformer lagring og lagerflyt på apotekene og hjelper farmasøytene med å spare inn tid til konsultasjoner og farmasøytisk behandling, plass til å forstørre salgsarealene og for å optimalisere organisering og prosesser for økt effektivitet.

Søk i alle Medikamenthåndtering produkter

Søk i alle Medikamenthåndtering produkter

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Ressursbibliotek for medikament- håndtering

Ressursbibliotek for medikament- håndtering

Det brede spekteret av ressurser kan hjelpe deg å forstå, bruke og dra størst mulig fordel av produktene våre.

Vis hele biblioteket