Pasientsikkerhet

Integrerte analyseløsninger fra BD gir bred innsikt som kan forbedre pasientsikkerhet; fra identifisering av IV-programmeringsfeil til å sørge for at klinikerne har tilgang til det de trenger.

Infusjonsanalyser nyttiggjør seg Alaris™-systemdata for å avdekke trender for medikamentfeil som kunne vært forhindret, identifisere god praksis for høyrisikomedikamenter og lokalisere muligheter til å lære opp personale og tilpasse klinisk praksis.

Analyser over lagerstyring, satt sammen av data fra Pyxis™ MedStation™-systemet og Pyxis™ Supply-systemet, kan benyttes for å optimalisere forsyningskjeden, unngå tomme lager samt finne medikamenter som har gått ut på dato, samtidig som samsvaret forbedres.


Guardrails™-sikkerhetsprogramvare for Alaris™ Plus-plattformen

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare er et system for medikamentsikkerhet og kvalitetsrevisjon som er spesielt utviklet for infusjoner. Denne teknologien med "smart pumpe" gir deg muligheten til å identifisere, spore og dermed forebygge mange av de mest skadelige feilene ved intravenøs medisinering.

Pyxis SupplyStation™-system

Pyxis SupplyStation™-systemet fra BD gir enkel tilgang til nødvendige forsyninger på avdelingsnivå og ellers ved pleieinstitusjonen.

Pyxis MedStation™-system

Automatisk utleveringskabinett som støtter prosessen for desentralisert medikamenthåndtering gjennom ekstra forholdsregler for medikamenter som ofte har risiko for avvik.

Medikamentanalyse for Pyxis MedStation™-systemet

BD utnytter dine Pyxis™-medikamentutleveringsdata for å identifisere potensielle avvik, optimalisere lagerbeholdning og understøtte tiltak for forskriftsmessig samsvar og akkreditering.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Vi setter sammen store mengder data for travelt helsepersonell, noe som gir konkret informsjon som gjør det enkelt å forbedre ytelsen.