Forebygging av avvik og tap

Avvik og tap kan true budsjettbalansen, omdømmet og pasienttilbudet til et sykehus

Integrerte analyseløsninger fra BD gir deg den innsikten som gjør at du raskt kan identifisere og utbedre potensielle problemer.

Overvåkingsliste for avvik - som finnes i analysen fra Pyxis MedStation™ - identifiserer unormal aktivitet som kan indikere avvik eller feil bruk. Informasjonen presenteres i et format som er enkelt å forstå, og som legger til rette for umiddelbar handling.

Rapporter om avbrutte medikamentuttak kan også gi sykepleierledelsen og apotekledere en viktig pekepinn om avvik. Gjennom Knowledge Portal får man innsikt som kan hjelpe sykehus med å redusere tap og forbedre samsvar.


Medikamentteknologier

BD-teknologier kombinerer anerkjent teknologi med viktig informasjon for å forhindre feilmedisinering, frigjøre tid slik at klinikerne kan fokusere på pasientbehandling, øke forutsigbarheten for medikamentenes tilgjengelighet og redusere ineffektivitet i prosessen med medikamentbruk - fra apoteket til pasientsengen.

Analysetjenester for ytelse

BDs analysetjenester ble utformet for å hjelpe deg med å vurdere og analysere sykehusets retningslinjer, overvåke administrasjon av medikamenter, finne ut hvilke områder som trenger forbedring, og demonstrere samsvar med lover og regler.

Pyxis MedStation™-system

Automatisk utleveringskabinett som støtter prosessen for desentralisert medikamenthåndtering gjennom ekstra forholdsregler for medikamenter som ofte har risiko for avvik.

Forsyningsteknologier

På sykehuset gir Pyxis™-forsyningsteknologier målbar avkastning (ROI) gjennom forbedrede kasuskostnader, effektive arbeidsrutiner, forskriftsmessig samsvar og forbedret betalingsregistrering der dette gjelder.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte