Samsvar

Sykehus er generelt under stort press for å overholde offentlige reguleringer – selv om det må jobbes med budsjettbegrensninger og personalmangel. Integrerte analyseløsninger fra BD hjelper sykehus med å spore samsvar uten å stjele tid og penger fra pasientbehandling.

Mengden data som innhentes av vårt Alaris™-system og Pyxis™ MedStation™, kan nyttiggjøres gjennom vår Knowledge Portal.

Disse dataene hjelper ikke bare til med å oppfylle kravene satt i akkrediteringsstandarden Joint Commission International, men gir også en enkel og effektiv måte å dokumentere disse tiltakene på.


Alaris™ Infusion Central

Alaris™ Infusion Central er en programvarepakke som hjelper til å styre hele avdelingens infusjoner, på en PC eller nettbrett.

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare for Alaris™ Plus-plattformen

Guardrails™-sikkerhetsprogramvare er et system for medikamentsikkerhet og kvalitetsrevisjon som er spesielt utviklet for infusjoner. Denne teknologien med "smart pumpe" gir deg muligheten til å identifisere, spore og dermed forebygge mange av de mest skadelige feilene ved intravenøs medisinering.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Å få data analysert og presentert i klare og intuitive rapporter gjør det enkelt å svare på kritiske spørsmål og få ny innsikt.