Tjeneste for infusjonsanalyse

Konkret informasjon for betimelige avgjørelser

BD gir et klart perspektiv på Alaris™-systemdata og Guardrails™-programvarevarsler for kontinuerlig å kunne evaluere praksis innen pasientsikkerhet, overvåke overholdelse av sykehusets retningslinjer og understøtte tiltak for samsvar og akkreditering.

For å oppnå dette har BD utviklet en Guardrails-konsulenttjeneste som sørger for effektiv utnyttelse av Guardrails, som optimaliserer infusjonspraksisen og pasientsikkerheten.

Guardrails-konsulenttjenesten hjelper kundene med følgende:

 • Utvikle Guardrails-datasett.
 • Lære opp staben i bruk av Guardrails-infusjoner
 • Implementere Guardrails på sykehusområdene.
 • Laste ned data for CQI-analyse (kontinuerlig kvalitetsforbedring).
 • Rapportere (CQI) om data og gi tilbakemelding til kunder.
 • Endre datasett og laste opp endringer til lageret med infusjonsutstyr.
 • Identifisere endringer i praksis og en handlingsplan for forbedringer i prestasjonene.
 • Planlegge fremtidige nedlastinger

Guardrails-teamet består av personer som jobber med pasientsikkerhet, Guardrails-spesialister og opplæringssykepleiere. Dette teamet supplerer den eksisterende lokale BD-ledelsen for å gi kundene et godt støtteapparat, og det koordineres via den lokale BD-distriktssjefen.

 • Brukerspesifikke og brukervennlige Harm Index kategoriserer innvirkningen av avvergede skadelige hendelser.
 • Gir innsikt uten å kreve flere tekniske ressurser eller interne stabsressurser.
 • Sømløs databehandlingspraksis basert på 20 års erfaring med data fra medisinske enheter og innsikt fra over 3000 enhetskunder.
 • Gir konkret informasjon basert på klinikernes infusjonspraksis.
 • Intuitiv navigering gir rask tilgang til understøttende transaksjonsdetaljer.
 • Fra skaperne av Alaris™-systemet, din pålitelige partner for analytisk innsikt.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Alaris™ tekniske dokumentasjon

Alaris tekniske dokumentasjon

Finn nyttig informasjon under vårt komplette knippe av infusjonsløsninger.

Lær mer