Analyseprodukter og -tjenester

Med BD-analyser får du rask tilgang til lagret data, noe som gjør at du kan utføre tiltak og overvåke ytelsen over tid. Disse programmene kan gi deg den kliniske innsikten som gjør det mulig å ta avgjørelser til rett tid, samt identifisere forbedringspotensiale som ikke var synlig før.

Medikamentanalyse for Pyxis MedStation™-systemet

BD utnytter dine Pyxis™-medikamentutleveringsdata for å identifisere potensielle avvik, optimalisere lagerbeholdning og understøtte tiltak for forskriftsmessig samsvar og akkreditering.

Tjeneste for infusjonsanalyse

BD gir et klart perspektiv på Alaris™-systemdata og Guardrails™-programvarevarsler for kontinuerlig å kunne evaluere praksis innen pasientsikkerhet, overvåke overholdelse av sykehusets retningslinjer og understøtte tiltak for samsvar og akkreditering.

Analysetjenester for ytelse

BDs analysetjenester ble utformet for å hjelpe deg med å vurdere og analysere sykehusets retningslinjer, overvåke administrasjon av medikamenter, finne ut hvilke områder som trenger forbedring, og demonstrere samsvar med lover og regler.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Vi setter sammen store mengder data for travelt helsepersonell, noe som gir konkret informsjon som gjør det enkelt å forbedre ytelsen.