Integrerte analyseløsninger

Kunnskap er makt, og i ditt helsesystem finnes det kunnskap overalt. Derfor tilbyr BD integrerte analyseløsninger for å hjelpe deg med å ta vare på den uendelige mengden med data som genereres, og gjøre den om til kunnskapsbasert handling. Du kan bruke denne typen data til å åpne opp for klinisk ytelse, identifisere svakheter ved systemet, forbedre pasientsikkerheten og senke tilknyttede kostnader.

Med BD-analyser får du rask tilgang til lagret data, noe som gjør at du kan utføre tiltak og overvåke ytelsen over tid. Disse programmene kan gi deg den kliniske innsikten som gjør det mulig å ta avgjørelser til rett tid, samt identifisere forbedringspotensiale som ikke var synlig før.

Analytiske alternativer kan hjelpe sykehus som ønsker fleksible analytiske prosesser og tilgang til transaksjonsdata. BD-analyser svarer på dine kritiske spørsmål uten å tilføre mer kompleksitet eller øke arbeidsmengden din. Dette hjelper deg med kontinuerlig forbedring av ytelse samtidig som at du får muligheten til å effektivt måle hovedprosessene til forskjellige medisinske enheter. Du trekker fordeler av konkrete tiltak og lett tilgang til relevant informasjon uten byrden og kostnadene til daglig databehandling.

Analyseprodukter og -tjenester

Med BD-analyser får du rask tilgang til lagret data, noe som gjør at du kan utføre tiltak og overvåke ytelsen over tid.

Referansemål

Enten du sammenligner ytelse i hele helseorganisasjonen din, eller på nasjonalt nivå, kan referansemåling som bruker integrerte analyseløsninger fra BD, gi ytelsesmål relatert til pasientsikkerhet, lagerstyring og samsvar.

Samsvar

Sykehus er generelt under stort press for å overholde offentlige reguleringer – selv om det må jobbes med budsjettbegrensninger og personalmangel. Integrerte analyseløsninger fra BD hjelper sykehus med å spore samsvar uten å stjele tid og penger fra pasientbehandling.

Forebygging av avvik og tap

Integrerte analyseløsninger fra BD gir deg den innsikten som gjør at du raskt kan identifisere og utbedre potensielle problemer.

Lagerstyring

Integrerte analyseløsninger fra BD hjelper deg med å optimalisere forsyningskjeden, unngå tomme lager, lokalisere varer som er utgått på dato, evaluere lagernivåer samt sørge for maksimal effektivitet og nøyaktighet i lagerstyringen.

Pasientsikkerhet

Infusjonsanalyser nyttiggjør seg Alaris™-systemdata for å avdekke trender for medikamentfeil som kunne vært forhindret, identifisere god praksis for høyrisikomedikamenter og lokalisere muligheter til å lære opp personale og tilpasse klinisk praksis.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Ressursbibliotek for integrerte analyseløsninger

Ressursbibliotek for integrerte analyseløsninger

Utvalget vårt av kliniske ressurser om sentrale integrerte analyseløsninger kan hjelpe deg med å få kunnskap, anvende nyskapninger og optimalisere produktene våre.

Vis hele biblioteket

Vi setter sammen store mengder data for travelt helsepersonell, noe som gir konkret informsjon som gjør det enkelt å forbedre ytelsen.