Infusjonsenheter

Standardiser dine infusjonsenheter for bedre pasientsikkerhet

Infusjonsenheter fra BD fungerer selvstendig og sammen for å levere nøyaktige infusjoner samtidig som de hjelper til med å beskytte hver eneste pasient. Våre infusjonsenheter og -systemer hjelper deg med å strømlinjeforme arbeidsflyten og administrere infusjonsdata på tvers av alle behandlingsområder.

Alaris™ Plus-plattformen med Guardrails™-sikkerhetsprogramvare

Alaris™ Plus-produkter inneholder store fordeler i form av programvare som øker pasienttsikkerheten, spesielt relatert til medikamentbehandling, transfusjoner og parenteral ernæring.

Anestesi og pasientkontrollert analgesi (PCA)

Med stadig flere forskrifter, mangel på ansatte og økende kostnader er presset intenst. Det er derfor viktig å finne nye måter å forbedre sikkerheten, effektiviteten og kvaliteten i pasientbehandling på, samtidig som kostnadene reduseres. Nye, innovative løsninger kan gi et positivt svar på dette utfordrende scenariet for anestesi og PCA.

Intensivbehandling for voksne

Infusjonspumper av høy kvalitet, som kan hjelpe deg å administrere medikamentbehandling, blodoverføring og parenteral ernæring på en trygg måte.

Neonatal ernæring

Nyfødte kan bli påvirket av en rekke forhold som krever spesialtilpasset behandling, samtidig som de får dekket de ernæringsmessige behovene gjennom enteral mating med fullstendig trygghet. BD er med deg hele veien.

Onkologi

Sett sikkerheten i høysetet med våre løsninger for lukket system - bidrar til å beskytte deg mot eksponering for farlige stoffer.

Generelle sengeposter

Vår serie av infusjons- og sprøytepumper gir presis administrering med omfattende sikkerhetsfunksjoner, for maksimal pasientbehandling og -sikkerhet.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Nettbasert katalog

Nettbasert katalog

Besøk den forbedrede nettbaserte katalogen for å finne den nyeste informasjonen om alle våre IV-produkter.

Vis katalog

Ressursbibliotek for infusjon

Ressursbibliotek for infusjon

Det brede spekteret av ressurser kan hjelpe deg å forstå, bruke og dra størst mulig fordel av produktene våre.

Brosjyre

Veiledning for bruk

Produktdemonstrasjon

Vis hele biblioteket

Alaris™ tekniske dokumentasjon

Alaris tekniske dokumentasjon

Finn nyttig informasjon under vårt komplette knippe av infusjonsløsninger.

Lær mer