ChloraPrep™ preoperativ huddesinfisering for pasienter

Preoperativ huddesinfisering for pasienter

ChloraPrep™ er et hurtigvirkende,1 vedvarende1, 3 og bredspektret2 antiseptisk middel som brukes i en rekke mindre og større medisinske prosedyrer. Formelen med 2 % klorheksidinglukonat / 70 % isopropylalkohol fungerer raskt på et bredt spekter av bakterier, inkludert meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA),2 og fortsetter å bekjempe bakterier i minst 48 timer.1,3 Sammen danner formelen og applikatoren et anerkjent system som støtter retningslinjer for infeksjonskontroll for å bekjempe og redusere forekomsten av blodstrømsinfeksjoner (BSI) og kirurgiske infeksjoner (SSI).

Sammen reduserer formelen og engangsapplikatoren mikroorganismer i huden.

Se Vanlige spørsmål hvis du vil ha svar på vanlige spørsmål om ChloraPrep preoperativ huddesinfisering for pasienter. 

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Ressursbibliotek for forebygging av smitteoverføring

Ressursbibliotek for forebygging av smitteoverføring

Det brede spekteret av ressurser kan hjelpe deg å forstå, bruke og dra størst mulig fordel av produktene våre.

Produktdemonstrasjon

Oversikt over løsninger

Vis hele biblioteket

Les alltid etiketten

Informasjon om SMPC og PIL

Lær mer