Max

MaxPlus™ and MaxZero™


Bli nålefri i infusjonsbehandlingen

Opplev Max-imale fordeler

Om MaxPlus og MaxZero


De nålefrie MaxPlus- og MaxZero-koblingene våre gir blokkeringsfrie kateterslanger ved å redusere faren for kateterokklusjoner. I MaxPlus gjennomsiktig nålefri kobling brukes vår patenterte tekonlogi med positiv forskyvning for å rense kateterspissen når den kobles fra enheten, noe som bidrar til å redusere sjansen for okklusjoner på grunn av tilbakestrømminger. MaxZero-koblingen bidrar til å forberede prosedyrer ved å desinfisere på tre sekunder, noe som hindrer kontaminering for å beskytte pasientene og bevarer slangen ved å ha en synlig væskebane som forbedrer skylling. 

Lær mer om MaxPlus® og MaxZero®-produkter

MaxPlus™ Clear nålefri kobling

MaxPlus Clear nålefri kobling


MaxZero nålefri kobling sørger for at kateteret holdes åpent lenger og gir effektiv desinfisering. En synlig væskebane og rette væskekanaler med høy strømning gir bedre skylling. Den væskefylte designen fjerner områder for innfanging av bakterier som ikke kan skylles eller desinfiseres. Koblingen gir en 7-dagers utskiftingsprotokoll og sørger for en lukket slange, som varer lenger.

Lær mer