LTV

LTV™


Beveg deg fritt

Bli fri med LTV

Om LTV


Ventilatorene i LTV-serien vår har en utforming med lav profil som gir mulighet for mobil invasiv og ikke-invasiv ventilasjon. Denne mobiliteten og verdifulle verktøy gir mulighet for ventilasjon gjennom hele behandlingskjeden. PEEP- (Positive End-Expiratory Pressure) og ikke-PEEP-pasientkretsene i LTV-serien maksimerer funksjonaliteten til ventilatorene våre. Vi tilbyr også deler og tilbehør som optimaliserer ytelsen.

LTV 1200-ventilator

LTV 1200-ventilator


LTV 1200-ventilatoren gir invasiv og ikke-invasiv ventilasjon under pasienttransport, utrykning og akuttbehandling. Du kan transportere ventilatoren hvor som helst, da den ikke krever høytrykksluft. Den har også innstillinger som er enkle å justere, og som kan optimaliseres for avvenning, og et stort utvalg av modi.

Lær mer