enFlow™-væskevarmingssystem

Lever riktig temperatur til riktig sted, til riktig tid

enFlow™-væskevarmingssystemet varmer raskt opp blod, blodprodukter og IV-løsninger til opptil 40 °C og bidrar til å hindre hypotermi. Ved å varme opp væsker med nøyaktighet, mobilitet og hastighet kan enFlow-systemet hjelpe helsepersonell å gi pleie av høyere kvalitet til flere pasienter.

Nøyaktighet

Nøyaktighet

Systemet varmer automatisk opp væsker til 40 ± 2 °C med flere sensorer for å sikre nøyaktig væsketemperatur.

Mobilitet

Mobilitet

Den smarte, lille engangskassetten blir med pasienten for kontinuerlig oppvarming gjennom hele pasientforløpet.

Hastighet

Hastighet

Systemet er enkelt å bruke og varmer raskt opp væsker til temperatursettpunktet, så du ikke trenger å vente på oppvarming.

Interaktiv enFlow-omvisning

enFlow systemet tilbyr nøyaktighet, mobilitet og hurtig væskevarming.

Interaktiv enFlow-omvisning

Interaktiv enFlow-omvisning

Interaktiv enFlow-omvisning

Oppretthold riktig temperatur – på rett sted, til rett tid

enFlow™ IV blod- og væskevarminssystem er en innovativ pasient væskevarmer som bidrar til å opprettholde normaltemperatur med nøyaktighet, mobilitet og hurtighet - der hvor det er behov. Denne presentasjonen viser deg hvordan den gir tidlig og kontinuerlig varming for å opprettholde kjernetemperatur gjennom hele det perioperative forløpet.


Kassetten

Systemets unike engangskassett kan plasseres i infusjonssettet før IV-innsetting og sannsynligvis uten at det foretas endringer på infusjonssettet. Denne enkle tilgangen gjør at du kan gå i gang umiddelbart, slik at varmen bevares fra før operasjonen til operasjonen til etter prosedyren i PACU

Kassetten


Kassettens utskiftbare funksjon

Du kan enkelt og praktisk overføre kassetten fra en væskevarmer til den neste.

Kassettens utskiftbare funksjon


Pre-op

Varm tidlig for å unngå hypotermi senere

Opprettholde riktig pasient temperatur er viktig gjennom hele det perioperative forløpet, fra  pre-operativ. Forskning har vist at varming nær kjernetemperatur før påbegynt anestesi forhindrer hypotermi senere i det perioperative forløpet.1

EnFlow

enFlow™ systemet i det preoperativet miljøet

Siden enFlow kassetten flyttes med pasienten kan tidlig varming øke sannsynligheten for å levere en pasient med normal kroppstemperatur til operasjon og post-op.

Systemet er idéelt for varming pre-op fordi:

 • Engangskassetten kobles direkte til standard IV blod- og væskesett ved begynnelsen av prosedyren, noe som fjerner behovet for ekstra arbeid eller IV sett.
 • Systemet fungerer umiddelbart, klar på under 18 sekunder, sammenlignet med 10 minutter på andre væskevarmere (1), noe som betyr mindre venting.
 • Kassetten er enkel å montere og fjerne fra varmeren (den kan ikke monteres feil), noe som er betryggende for personalet.

Referanser

 1. Company data: Fluid warming time using 20 °C fluid to achieve 37 °C at 150 mL/min (testing was performed using a 9" extension set and 20 °C distilled water). Vital Signs, 2009.

Korridor

Varming underveis

Forskning har vist at sykehus i gjennomsnitt kan spare $2,500 til $7,000 per pasient ved å opprettholde normaltemperatur gjennom det perioperative forløpet. Det kan også redusere blodtransfusjoner, post-operative infeksjoner, myokarditt og dødlighet.1

Korridor

enFlow™-systemet i transport

Enflow systemet forsterker mobilitet og hurtighet i perioperativ væskevarming. Ved transport av pasienten fra pre-op til operasjon kan en enkelt fjerne kassetten fra varmeren, dette gjør at hele infusjonssettet kan transporteres med pasienten.

enFlow systemet optimaliserer varming ved pasienttransport fordi:

 • Kassetten kan forbli tilkoblet, noe som kan forhindre faren for potensielle infeksjoner gjennom iv-settet, enten væsken varmes eller ikke.
 • Varmeren fungerer uavhengig av posisjon.
 • Varmeren og strømforsyningen er svært robust og har bestått de mest krevende militære tester.

Referanser

 1. Mahoney, C., Odum, J. Maintaining intraoperative normothermia: A meta-analysis of outcomes with costs. AANA Journal, April 1999, 67(2):155–164.

Kirurgi

Opprettholde normal kroppstemperatur på operasjonsstuen

Under den første timen av anestesien kan kjernetemperaturen til pasienten falle med 1.6 ± 0.3 °C.(1).Hos voksne vil i tillegg hver liter infundert romtemperert IV væske , eller hver enhet blod infundert med temperatur på 4 °C, senke kroppstemperaturen med ca 0.25 °C.2

Dette fallet kan medføre store konsekvenser både kostnads- og kvalitetsmessig for sykehusene. Mild hypotermi kan medføre komplikasjoner som skjelving og ubehag, kirurgiske sårinfeksjoner, redusert medikamentopptak og økt fare for blodpropp.3

Kirurgi

enFlow™-systemet i operasjonsstuen

Opprettholdelse av riktig kroppstemperatur under kirurgi medfører en del hindre som må overvinnes; som kalde intravenøse væsker, faste før operasjon, kjølige operasjonsstuer, høy alder, og stort blod- eller væsketap.

Systemet gir en idéell varming under operasjon fordi:

 • Varmeren passer godt i hånden og er pasientnær, noe som minimerer avstanden fra varmeren til pasientens IV tilgang.
 • Størrelsen er diskre og kompatibel med infusjonspumper eller trykksprøyter.
 • Lavt primingvolum (< 4mL) og minimal motstand til væskestrøm øker kontrollen og reduserer avtall.1
 • Det gjelder 98% av pasient tilfeller,2 fra voksne til pediatriske eller neonatale pasienter, og fra fedme til ideal vekt prosedyrer.

Referanser

 1. Company data: Disposable cartridge pressure drop—fluid resistance comparison at 12.4 mmHg.
 2. Sessler, D., Kurz, A. Mild perioperative hypothermia. Anesthesiology News, September 2007, 1–12.

Post-operativ

Leverer varme pasienter

Utilsiktet hypotermi er en av de vanligste komplikasjonene hos operasjonspasienter som transporteres videre til post-op.1

Oppholdet på post-op  kan bli vesentlig forlenget for hypoterme pasienter som bruker ca. 40 minutter mer for å gjenvinne tilfredsstillende allmenntilstand for utskrivelse, og ca 90 minutter for å oppnå kjernetemperatur over  36 °C.1. Lengre opphold på post-op kan føre til økte kostnader.2

Post-operativ

enFlow™-systemet for effektiv restitusjon

Med enFlow systemet kan du trygt hjelpe pasientene å opprettholde riktig temperatur på riktig sted til riktig tid, ved ankomst operasjonsavdelingen, under transport til post-op og helt til utskrivelse fra post-op.

Systemet fungerer fint på post-op og videre i forløpet fordi:

 • Varmeren inkorporerer et lag som overfører varme effektivt, noe som forhindrer ujevn varmefordeling assosiert med andre sammenlignbare produkter.
 • enFlow kassetten kan brukes til pasientvarming kontinuerlig i 24 timer.
 • Engangskassetten bruker ikke membraner som kan tettes under blodtransfusjoner.

Undervisningsvideoer om enFlow

Undervisningsvideoer om enFlow

Se denne serien av korte videoer som demonstrerer de ulike egenskapene og fordelene med enFlow.

enFlow™-behandlingsområder

enFlow™ væskevarmingssystem fungerer gjennom hele behandlingskjeden.

Lær mer

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte