Bedriftsdonasjon

BD Foundation finnes for å skape og støtte muligheter som forbedrer sikkerheten og reduserer kostnadene knyttet til helsetjenesten for kommende generasjoner. Som en del av vår forpliktelse til å forbedre helsetjenesten støtter vi utvalgte USA-baserte 501(c)(3)-organisasjoner, eller 501(c)(3)-kompatible organisasjoner utenfor USA, som har som mål å fremme klinisk kunnskap og beste praksis innenfor helsetjenesten. Denne forpliktelsen understrekes ved at BD Foundation anerkjenner og fremmer innsats fra BD-ansatte for å forbedre helse og velvære i våre lokale miljøer gjennom en rekke stipend og frivillighetsarbeid.

BD Foundation ble startet i september 2009 via et stipend fra Cardinal Health Foundation og dannet en kvalifisert 501(c)(3) veldedig organisasjon i 2010 via nok et bidrag fra BD. Lær om stipendmuligheter via BD Foundation.