Selskapet

Hos BD står vi sammen i visjonen om å bedre sikkerheten og redusere kostnadene i helsetjenesten for kommende generasjoner. Våre 16 650 ansatte over hele verden er svært engasjert i helsetjeneste og å hjelpe dem som arbeider med slike tjenester, fra sykehusapotek til sykehusavdeling, fra operasjonssal og til pasientens seng.

Våre klinisk dokumenterte produktserier inkluderer Alaris™-infusjonspumper, Pyxis™-systemer for automatisk medikamentutlevering og pasientidentifikasjon, Rowa™-automatiseringsløsninger, AirLife™-respirasjonsprodukter, LTV-ventilatorserie, kirurgiske instrumenter fra V. Mueller™ og Snowden-Pencer™, Achieve™, Temno™ og Jamshidi™ biopsiprodukter samt PleurX™-dreneringssystem.

For å gjøre den globale helsetjenesten bedre ønsker vi å samarbeide med kundene våre om å forbedre medikamentadministrasjon, redusere kostnader i behandlingsområder, redusere risikoen for infeksjoner, fremme pleien av ventilatorpasienter og gjøre de uendelige datamengdene som genereres i forbindelse med helsetjenester, om til konkret informasjon.


Konkret informasjon
Gjør nytte av investeringer i medisinsk utstyr og informasjonsteknologi for helsetjenesten (HIT) gjennom tilkobling og integrerte analyser.

Infeksjonsforebygging
Gir klinikere en systematisk tilnærmingsmåte for å identifisere og bidra til å forhindre infeksjoner.

Medikamentadministrasjon
Beskytter infusjonsmedikamentdoseringer og orale medikamentdoseringer gjennom alle behandlingsområder.

Prosedyrerelaterte løsninger
Bidrar til å forbedre lønnsomheten og fremme klinisk og driftsmessig effektivitet i miljøer med høye kostnader og svært risikofylte prosedyrer.

Respirasjonsbehandling
Bidrar til å forbedre pasientresultater via målrettede lungebeskyttende strategier.

Be om mer informasjon

Brukerstøtte

Produktstøtte